top of page

Service & Maintenance

ทอมสัน​ การาจ​ เป็นศูนย์บริการซ่อมรถเบนซ์ที่มีมาตรฐาน​
ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของทีมช่าง​ ที่สามารถวิเคราะห์ ปัญหาได้ตรงจุด ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์​ Star Diagnosis
รวมทั้ง​ บริการซ่อมรถยุโรปและรถญี่ปุ่น​ ทุกแบรนด์

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา เรายินดีให้บริการ

OUR SERVICES

 

 • Maintenance servicing

 • Repairs

 • ECU Engine remapping

 • MOT testing

 • Fleet services

 • Valeting

 • Engine diagnostics

 • Fabrication & welding

 • Air conditioning servicing

 • Vehicle health checks

 • บริการบำรุงรักษารถยนต์ มาตรฐาน

 • บริการเซ็ทอัพระบบเครื่องยนต์ - เกียร์

 • บริการเซ็ทอัพระบบช่วงล่าง – ตั้งศูนย์ล้อ มาตรฐาน

 • บริการเคลมประกันภัย ( เบี้ยห้าง – เบี้ยอู่ )

 • บริการติดตั้ง-จำหน่ายยาง มาตรฐาน MO / MOE

We take care of all aspects of car and light commercial repair, and servicing, in Bangkok and the surrounding areas. With many years experience, there's not much we haven't had to deal with in the past. That means, you can be confident that the job will get done with a minimum of fuss. If you're local, then we even offer a free vehicle collection and delivery service, saving you the hassle of getting your car to us and getting it back.

ทอมสันการาจ เห็นความสำคัญของระบบช่วงล่างรถยนต์​และส่วนประกอบต่างๆของระบบขับเคลื่อน ทางทอมสันการาจได้เลือกสรรค์เครื่องมือตรวจสอบระบบช่วงล่างและศูนย์​ล้อ พร้อมทั้งเครื่องมือทดสอบคุณภาพระบบช่วงล่าง นำเข้าจากต่างประเทศที่มีความแม่นยำสูงและมีมาตรฐาน​ที่ค่ายรถยนต์​ยอมรับ เพื่อสมรรถนะ​ในการขับขี่ เพื่อให้ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยสูงขณะขับขี่ อีกทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์​ปัญหาต่างๆของรถยนต์เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

bottom of page